Demenscenter

  • Colourbox
Klarahus råder over lokalområdets demenscenter.

Det betyder, at vi har lokalområdets skærmede demensenhed med 30 boliger, landets første afdeling for yngre demente, og Huset, som er et dagtilbud for "hjemmeboende" demente. Det betyder også, at Klarahus råder over rigtig stærke kompetencer på demensområdet, og det nyder hele Klarahus godt af. 

I demensenheden arbejder vi med mennesket i fokus!
Både pleje og aktiviteter i demensenheden tager derfor udgangspunkt Tom Kittwoods teorier om personcentreret omsorg, og Klarahus kan rumme alle typer af demens.

Vi ser pårørende som et stort aktiv i forhold til udarbejdelse af borgerens livshistorie og det daglige samarbejde, og anvender denne relation som en naturlig del af hverdagen, idet især demente har stor glæde af de tætte relationer til trods for, at det kan være svært at huske navne eller genkende ansigter.  
Vi arbejder målrettet med at anvende borgerens ressourcer i hverdagen og understøtter den dementes kognitive udfordringer ved at arbejde tværfagligt med at skabe aktiviteter, som øver både det, der er svært , og det man stadig er god til.