Huset - et tilbud til yngre med demens

HUSET er vores dagtilbud til yngre borgere med en demenssygdom

HUSET er beliggende i nyrenoverede lokaler i trygge og grønne rammer og er et tilbud til hjemmeboende borgere med en demenssygdom i Københavns Kommune. Huset adskiller sig fra de andre demenstilbud i Københavns Kommune ved, at gennemsnitsalderen blandt brugerne er noget lavere. Dette er for at imødekomme den yngre gruppes behov for socialt samvær med ligesindede og skabe mulighed for at deltage i energikrævende eller stimulerende aktiviteter.

I Huset går vi meget op i at have en tæt kontakt til pårørende. Når din pårørende starter i tilbuddet, får han eller hun en kontaktperson, således at du ved, hvem du skal gå til, hvis du har spørgsmål eller der er noget, som du ønsker at tale om.  Vi har også forskellige arrangemeneter i løbet af året, således at du som pårørende kan møde alle dem, som har med  Huset at gøre. Vi skriver dagligt om de aktiviteter, vi foretager os. Det gør det nemmere for dig som pårørende at følge med i, hvordan din pårørende har tilbragt dagen.

Transport til og fra Huset foregår i Huset's egne minibusser i tidsrummene 8.30-10 og 14-16. Det er altid Huset's personale, der henter og bringer. Der er også mulighed for selv at møde op i dagtilbuddet.

Når du er tilknyttet Huset, modtager du en række ydelser, som er forbundet med de daglige aktiviteter. Se nedenstående

Pris

  • Frokost                     44,00 pr. dag
  • Kørsel                     178,00 pr. måned
  • Kontingent              113,00 pr. måned